Lorem ipsum dolor sit amet

Over Beesel Bie-ein

Beesel Bie-ein is een platform waar vraag en aanbod van activiteiten bij elkaar komen. Een platform van en voor de gemeenschap van gemeente Beesel. Beesel Bie-ein is ontstaan als middel om verschillende themaweken aan elkaar te verbinden. Want iets dat verbonden is, is sterker! In de maand september schenken we extra aandacht aan dementie, toegankelijkheid, eenzaamheid, lezen en schrijven en aan sport en cultuur.

Op dit platform lees je wat er allemaal te doen is binnen de gemeentegrenzen rondom deze thema’s. Zie je een activiteit die je interessant, leuk of inspirerend vindt? Meld je dan aan (als dat nodig is) en kom bie-ein!

Verbondenheid

In gesprek over Beesel Bie-ein

De afgelopen weken brachten we onze gemeenschap bij elkaar. Door middel van het platform Beesel Bie-ein vroegen we aandacht voor eenzaamheid, dementie, lezen & schrijven, sport & cultuur en toegankelijkheid. Waarom het zo belangrijk is om Beesel Bie-ein te brengen? We spreken erover met Wethouder Bram Jacobs, Tim Berrevoets (sport & cultuur) en Marjon Killaars & Els Dorssers van Beesel Dementievriendelijk. 

 

Eén platform om bie-ein te komen

Het platform Beesel Bie-ein staat nauw in contact met ‘Gewoon Samen’, de koers die we nu al jaren volgen als gemeente. Wethouder Bram Jacobs legt uit dat we deze koers zijn ingeslagen nadat er veel nieuwe zorgtaken bij de verantwoordelijkheid van de Gemeente kwamen. “We zijn met een flinke uitdaging aan de slag gegaan. We zijn er voor de mensen die zorg nodig hebben, maar daarvoor hebben we ook absoluut de mensen nodig die zorg verlenen. Natuurlijk onze professionals in de zorg, maar net zo onmisbaar zijn vrijwilligers in de zorg. Om deze mensen allemaal bij elkaar te brengen is het van belang dat ze elkaar en elkaars verhalen kennen. Dit proberen we te realiseren door ‘Gewoon samen’ centraal te stellen, ook de afgelopen jaren. Hierdoor zijn er mooie groepjes ontstaan die bepaalde themaweken kracht geven en organiseren. Om hier aandacht voor te vragen is het platform Beesel Bie-ein in het leven geroepen. Daarnaast laten we zo ook zien dat de thema’s veel raakvlakken met elkaar hebben. Hierdoor versterken ze elkaar.”

 

Dementie moeten we niet vergeten

Marjon en Els geven aan dat het erg belangrijk is dat er aandacht wordt geschonken aan dementie. Ze willen met Beesel Dementievriendelijk het taboe doorbreken wat nog heerst rondom dementie. “Je moet niet kijken naar wat mensen met dementie niet meer kunnen, maar juist wat ze wel kunnen! Dat geeft energie én het zorgt ervoor dat het proces van dementie vertraagd wordt.” Het is goed dat er extra aandacht komt voor dementie en voor de mantelzorgers. “Hen moeten we zeker niet vergeten. Soms zitten de mantelzorgers er helemaal doorheen. Met Beesel Bie-ein kunnen we hier extra aandacht aan besteden en het bespreekbaar maken!”

De coronacrisis heeft niet veel goeds gedaan voor mensen met dementie. “Ik werk zelf op een gesloten afdeling met ouderen met dementie. Zij werden ongerust omdat hun zoon of dochter niet meer op bezoek kon komen. De eenzaamheid sloeg toe. Daarom is het zo fijn dat we nu deze extra activiteiten kunnen organiseren,” geeft Marjon aan.

De week van de dementie is inmiddels achter de rug en Els heeft zelf meegedaan aan een activiteit. “Ik vond het zo confronterend! Ik ben in een escaperoom geweest waarin ik beleefde hoe het is om dementie te hebben. We moesten bingo kaarten zoeken en je werd de hele tijd opgejaagd. Ondertussen moesten we ook nog allemaal puzzels oplossen, maar dat lukte niet. Je raakt daar echt gefrustreerd van.”

 

Verplaatsen in een ander

Tim Berrevoets vindt het fijn dat er nu in een paar weken tijd extra aandacht wordt besteed aan de verschillende thema’s. “Het is fijn dat je ook als buitenstaander bijvoorbeeld dementie kunt ervaren. Je kunt dementie dan echt gaan herkennen én begrijpen. Ik heb ook verhalen teruggekregen van mensen die het heel mooi vonden om het een keer te ervaren en zichzelf te verplaatsen in een ander. Dat heeft ook te maken met Bie-ein komen.”

 

Bewegen is leuker Bie-ein

Tim vertelt verder over de sportclubs die de ledenaantallen terug zien lopen. Jongeren melden zich steeds minder aan of stoppen met hun sport. Er is dus een noodzaak ontstaan om samen te komen om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. “Sportclubs openden de afgelopen weken hun deuren om inwoners van de gemeente de mogelijkheid te geven om een keer mee te trainen. Daar heb ik al veel positieve verhalen over gehoord. We hebben kortgeleden ook een nieuw park geopend waar toestellen staan waar iedereen, van jong tot oud, kan bewegen,” aldus Tim.

 

Voor herhaling vatbaar

De verschillende themaweken zijn dit jaar voor het eerst samengebracht op het platform Beesel Bie-ein. Als het aan Bram en Tim ligt, is het zeker voor herhaling vatbaar. “De eerste reacties stromen binnen en we mogen het nu al een succes noemen. We vinden dat we steeds meer naar elkaar toe moeten komen om elkaar te ondersteunen. Als het aan ons ligt, is het zeker voor herhaling vatbaar!”

Samen.jpg

Iets dat verbonden is, is sterker

#gewoonsamen